ZODPOVEDNÁ 

OSOBA 


GDPR

Dokumentácia

╚innosŁ ZO

Naše slu×by

Prevádzkovateż

Kontakt:

    Mgr. Jozef Jendrichovský

zodpovedná osoba

 

Telefón:

mobil: 0911 794 174

 

E-mail:

info@zodpovednaosoba.eu

      © zodpovednaosoba.eu